Blogg

När du ger ditt liv till Kristus du kommer in i ett evigt liv med Gud. Evigt liv börjar inte när ditt liv här på jorden tar slut och du flyttar till himlen - den börjar här och nu. När du är i kontakt med Gud så är du i kontakt med evighet. Du börjar märka Guds välsignelsen i ditt liv, du börjar märka att Han är källan till allt det goda i ditt liv och Gud gör så att du blir en välsignelse till människor runt omkring dig.

Ett välsignat liv

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, Efesierbrevet 1:3 (SFB) I himlen fattas det ingenting. I himlen finns det inte heller negativa saker. Även om våra omständigheter förändras, Gud har ändå välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och genom…

Kan jag höra Guds röst?

Kan man höra Guds röst?

Gud utmanar oss att ta ett steg i tro till någonting som går inte att förklaras  – till gemenskap med Honom. Det är övernaturligt men ändå naturligt. Gud svarar oss när vi frågar ‘kan jag höra Guds röst’. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall…

Gud förändrar städer

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Psalm 24:1 (SFB) Det finns ett ställe i Bibeln där Jesus kommer till sin hemstad Nasaret och går till synagogan och proklamerar att Han har kommit för att ”predika ett nådens år från Herren”. Nådens år är etablerad i Mose lag och betyder…