Start söndag – söndagar kl 11

Start-söndag är en bra möjlighet för att lära sig om vem Gud är, och vad Han har för plan för ditt liv.Ha en bra start på veckan och kom på start-söndags gudstjänsten på söndag kl 11. Kom och prisa Gud tillsammans med oss genom uppmuntrande lovsång, höra Guds ord och för att prata och möta människor i caféet efter mötet.

Start-söndag är en bra möjlighet för att lära sig om vem Gud är, och vad Han har för plan för ditt liv.

Om du saknar någon att prata med och saknar att ha människor omkring dig, kom och spendera tid i vår café efter gudstjänsten. På start-söndag kan du tanka glädje för den kommande

Jesus City – onsdagar kl 19

Om du har funderat på vad det händer för roligt i Karleby på onsdagkvällar, kom på Jesus City. Jesus City är en uppfriskande oas mitt i veckan! Jesus City onsdagar kl 19.För Gud är varje människa värdefull. Under Jesus City kvällarna får du uppleva att Jesus är verklig och att han lever idag. Kvällen består av lovsångsmusik, kort tal och bön.

Om du har funderat på vad det händer för roligt i Karleby på onsdagkvällar, kom på Jesus City.
Jesus City är en uppfriskande oas mitt i veckan!

På varje Jesus City-kväll finns det även möjlighet för förbön och själavård. Stanna inte hemma ensam och grubbla på dina problem, utan kom med dem till Jesus- han har svaret på dina problem.

Kvällen avslutas med café och du får gärna stanna och prata och lära känna nya människor. Du är hjärtligt välkommen!

En kreativ församling

Våra församlings möten fungerar med frivillig arbetskraft och genom Creative Night- kvällarna kan du komma in i församlingens olika arbetsformer. Creative Night på torsdagar kl 18.Gud har gett gåvor till varje människa och när de kommer till användning ger dem glädje och mening till livet. Vi vill tillsammans som församling hjälpa dig att hitta de gåvor som Gud har gett dig. När du börjar använda dina gåvor kommer du att bli till välsignelse för andra samtidigt som du själv blir välsignad – det är riktig glädje!

Våra församlings möten fungerar med frivillig arbetskraft och genom Creative Night -kvällarna kan du komma in i församlingens olika arbetsformer så som;

 • Lovsång
  I våra möten är musiken en viktig del. Är du musikalisk och älskar att prisa Gud? Kom med i lovsångsteamet, du kan i bli en del av teamet som leder församlingen till att prisa Gud.
 • Media
  Mediateamet samarbetar intensivt med lovsångsteamet. Sångtexterna projiceras med hjälp av en videokanon för hela församlingen och på det viset kan alla delta i att lovprisa Gud.
 • Mötesvärdar
  Det är viktigt för oss att människor känner sig välkomna i församlingen. Som mötesvärd hälsar du alla välkomna som kommer in och du får vara praktisk i att visa kärlek till din näste. Mötesvärdarna håller också reda på att praktiska saker fungerar väl under möten.
 • Café
  Söndagar och onsdagar är café öppen efter tillställningarna. Vill du vara med och göra kaffestunden trevlig? Om du tycker om att servera eller baka, kan du frambringa din gåva på ett kreativt sätt i café arbetet.
 • Tolkning
  Våra Mötet ordnas på tre språk; finska, svenska och engelska. Tolkarna spelar en viktig roll i att alla får höra Guds ord på sitt eget språk och på så sätt kunna känna sig hemma i vår församling.

Förutom de redan nämnda, kan du också tjäna i vår församling genom bl.a. Fotografering,ljudmixning, dekoration och i många andra områden. Kom med på Creative Night -kvällarna och hitta din plats i församlingen!

Ta kontakt med församlingen!