Gud har en underbar plan och framtid för dig. Vi på församlingen Ny Start vill hjälpa dig att hitta denna plan och vi önskar att vara en välsignelse för dig.

Välkommen hem till församlingen Ny Start!

Församlingen Ny Start

  • är en pingstförsamling
  • är grundat 2007 i Karleby av pastor Federico och Elisiw Sandgren
  • gudstjänsterna består av lovsång, bibelundervisning, bön och gemenskap
  • är en flerspråkig församling – vi pratar svenska, finska och engelska
  • missionsarbete i Valencia, Spanien

 

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
Jeremia 29:11 (SFB)